Välkommen!Du har kommit till Torbjörnii (dvs. min) hemsida. Här kan du antingen gå vidare till

BLOGGEN

eller lyssna på några låtar:

Om du skulle vilja kontakta mig (kanske med bokning eller andra affärer i åtanke), då rekommenderar jag min mejl:

tarroph[at]gmail.com


Jag passar i alla möjliga sammanhang, i synnerhet när publiken lyssnar.

Förutom att skriva och spela eget material gör jag även tolkningar av andras texter och melodier.

Slutligen ska det tilläggas att jag också skriver saker som inte har med musik att göra, t.ex.

det här

(nej, det är ingen länk) och att jag läser korrektur. Med andra ord: Hittar du ett fel som rör stavning eller

syftning

i mina texter, kan jag garantera att det är genomtänkt. Detsamma gäller

INTE

tankefel.